Type Alias gdk_pixbuf_sys::GdkPixbufSimpleAnimClass

source ·
pub type GdkPixbufSimpleAnimClass = _GdkPixbufSimpleAnimClass;

Aliased Type§

struct GdkPixbufSimpleAnimClass { /* private fields */ }