Type Alias pango::LayoutRun

source ·
pub type LayoutRun = GlyphItem;

Aliased Type§

struct LayoutRun { /* private fields */ }