Type Alias pango_sys::PangoShowFlags

source ·
pub type PangoShowFlags = c_uint;